Filosofia política

De Wiki de Filosofia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La Filosofia política és una branca de la filosofia que estudia qüestions fonamentals sobre el govern, la política, la llibertat, la justícia, la propietat, els drets i l'aplicació d'un codi legal per l'autoritat. Es refereix a una perspectiva general, o ètica, sobre la política que no per força ha de pertànyer a una disciplina tècnica de la filosofia. Reflexiona sobre com minimitzar el conflicte en les comunitats humanes. La filosofia política es diferencia de la ciència política per el seu caràcter general de les normes.

Es pregunta què són els codis legals, per què són necessaris, què fa a un govern legítim, quins drets i llibertats ha de protegir i per què, quina forma ha d'adoptar i per què, quines obligacions tenen els ciutadans envers un govern legítim, i quan poden enderrocar-lo legítimament.

Mentre que la ciència política es dedica a investigar com van ser, són i seran els fenòmens polítics, la filosofia política s'encarrega de teoritzar sobre com haurien de ser aquests fenòmens. La filosofia política té un camp d'estudi molt ampli i es connecta fàcilment amb altres branques i subdisciplines de la filosofia com poden ser: la filosofia de dret o economia. També es relaciona fortament amb l'ètica.

Els temes centrals de la filosofia política són: la legitimitat del govern, la limitació del seu poder, els fonaments de la llei i els drets i deures que corresponen a aquests individus.

Els principals autors que han desenvolupat els continguts de la Filosofia Política han sigut: Tucídides, Plató, Aristòtil,Sant Tomàs d’Aquino, Maquiavel,Hobbes,Locke, Rousseau, Spinoza, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, Auguste Comte,Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber,William Edward Burghardt Du Bois, Bertrand de Jouvenel, Raymond Aron, Isaiah Berlin,Robert Dahl, Giovanni Sartori, Samuel Huntington, Leo Strauss, Julien Freund, els autors de l'anomenada Escola de Frankfurt com Habermas, els filòsofs anglosaxons com Ronald Dworkin, John Rawls, Robert Nozick, James Buchanan, Cass Sunstein, John Elster o Cohen, filòsofs materialistes com Mario Bunge i els estructuralistes com Michel Foucault o Althusser entre molts altres pensadors i pensadores.