Publicat: 30-04-2017

Número complet

Editorial

Monogràfic: "L'experiència estètica: reflexions entorn de la bellesa"

Articles

Exemples d'activitats acadèmiques