Instal·lació de l’OJS

OJS Versió 3.1.1.2

Gràcies per descarregar-vos l’Open Journal Systems del Public Knowledge Project. Abans de continuar, llegiu el fitxer README que s’inclou amb aquesta aplicació. Per a més informació sobre el Public Knowledge Project i els seus projectes de programari, visiteu el lloc web del PKP. Si voleu enviar informes d'error o peticions de suport tècnic sobre l'Open Journal Systems, visiteu el fòrum de suport o el sistema d’informe d'errors en línia de PKP. Tot i que el fòrum de suport és el mètode de contacte preferit, també podeu enviar un correu electrònic a l'equip a l'adreça pkp.contact@gmail.com.

Actualització

Si esteu actualitzant una versió existent de l'OJS 2.x, feu clic aquí per continuar.

Requisits del sistema recomanats

El PKP no disposa de recursos per comprovar totes les possibles combinacions de versions de programari i plataformes, per la qual cosa no ofereix garanties de funcionament correcte ni assistència.

Una vegada finalitzada la instal·lació podreu modificar aquests paràmetres editant el fitxer config.inc.php del directori base de l’OJS, o bé accedint a la interfície web d’administració del lloc.

Sistemes de bases de dades compatibles

Només s’ha comprovat la compatibilitat amb MySQL i PostgreSQL, però és possible que l’OJS també funcioni (parcialment o completament) amb altres sistemes de gestió de bases de dades compatibles amb ADOdb. Podeu enviar informes de compatibilitat i pedaços de codi per a sistemes de gestió de bases de dades alternatius a l’equip d'OJS.

Passos previs a la instal·lació

1. Comproveu que els fitxers i directoris següents (i també els seus continguts) tinguin permís d’escriptura:

 • config.inc.php té permís d’escriptura (opcional): Sí
 • public/ té permís d’escriptura: Sí
 • cache/ té permís d’escriptura: Sí
 • cache/t_cache/ té permís d’escriptura: Sí
 • cache/t_compile/ té permís d’escriptura: Sí
 • cache/_db té permís d’escriptura: Sí

2. Haureu de crear un directori i habilitar-hi els permisos d'escriptura per poder desar-hi els arxius carregats (vegeu «Configuració de fitxers» més avall).

Passos previs a la instal·lació

1. Els fitxers i directoris següents (i el seu contingut) han de tenir permisos d'escriptura.

 • config.inc.php té permisos d'escriptura (opcional): Sí
 • public/ té permisos d'escriptura: Sí
 • cache/ té permisos d'escriptura: Sí
 • cache/t_cache/ té permisos d'escriptura: Sí
 • cache/t_compile/ té permisos d'escriptura: Sí
 • cache/_db té permisos d'escriptura: Sí

2. Heu de crear un directori per als fitxers carregats i li heu de donar permís d'escriptura (consulteu «Configuració dels fitxers» més avall).

Compte de l’administrador/a

Aquest compte d'usuari/ària esdevindrà l'administrador/a del lloc web i tindrà accés complet al sistema. Una vegada finalitzada la instal·lació, és possible crear comptes d'usuari/ària addicionals.

Nom d’usuari
Contrasenya
Repetiu la contrasenya
Adreça electrònica
Paràmetres de configuració regional

Seleccioneu UTF-8 per a tots els paràmetres de conjunt de caràcters per a una compatibilitat completa amb Unicode UTF-8. Aquesta compatibilitat actualment necessita un servidor de base de dades MySQL >= 4.1.1 o PostgreSQL >= 7.1. Per a una funcionalitat correcta d'Unicode, heu de tenir PHP >= 4.3.0 compilat amb compatibilitat per a la llibreria mbstring (habilitada per defecte en la majoria d’instal·lacions PHP recents). Si el vostre servidor no compleix aquests requeriments, pot ser que tingueu problemes amb els conjunts de caràcters extensos.

El vostre servidor admet mbstring:

Configuracions regionals addicionals
Joc de caràcters del client
Joc de caràcters de la connexió
Joc de caràcters de la base de dades
Configuració dels fitxers
Directori per a penjar fitxers

El vostre servidor admet càrregues de fitxers:

El vostre servidor admet càrregues de fitxers amb una mida màxima de: 128M

Configuració de la base de dades

L’OJS ha de tenir accés a la base de dades SQL per emmagatzemar-hi les dades. Consulteu la llista de bases de dades admeses a la secció de requeriments del sistema. Indiqueu els paràmetres que s’utilitzaran per connectar a la base de dades en els camps que es mostren a continuació.

Controlador de la base de dades
Amfitrió
Nom d’usuari
Contrasenya
Nom de la base de dades
Configuració OAI
Identificador del dipòsit OAI
Beacon