CALBO ANGRILL, J. L’ Evoluci`´ó Dels Paradigmes Ambientalistes (1960-2020). Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 6, núm. 1-2, Mar. 2021, p. 5-9, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/261.