Barros Farrés, A. La Fantasma Que Mor Dues Vegades. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 5, núm. 2, Apr. 2020, p. 14-15, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/244.