Teixidor Valle, F. Més Enllà. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 4, núm. 2, Jan. 2019, p. 21-23, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164.