CAPDET LÓPEZ, P. La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada. Filosofia, ara! Revista per a pensar, v. 4, n. 1, p. 23-24, 30 jun. 2018.