Pàez Blanch, R. (2018). Què fer amb la pregunta "què he de fer?". Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 4(1), 13-14. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/pregunta-que-fer