Teixidor Valle, F. (2017). El deute i la culpa. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, 3(1), 26-28. Recuperat de http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/101