Coordinador

Xavier Serra Besalú, professor de filosofia. Institut Salavdor Espiu (Salt)

Gestió tècnica

Anna Sarsanedas Darnés, catedràtica de filosofia. Institut Santa Eugènia (Girona)

Editors

Eduard Casserras Gasol, Departament d'Ensenyament Inspecció Territorial Vallès Occidental (Sabadell)

Ignasi Llobera i Trias, International School SEK Catalunya (La Garriga)

Consell editorial

Ramon Moix Camps, Societat Catalana de Filosofia

Jaume Romero Ruiz, Institut de Vilablareix (Girona)

Xavier Valls Rota, Institut Pius Font i Quer (Manresa)

Dani López Díaz, Institut Vall de Llémena (St Gregori, Girona)

Llista de revisors

Mercè Balcells, Institut Vicens Vives (Girona)

Adrià Harillo Pla, Universitat Complutense de Madrid

Francisco José Fernández Defez, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mèxic

Isidre Ferré Ordóñez

Daniel Giménez, UAB - UB

Josep Serra Sales, Institut Canigó

Ramon Pons Ballbe, IQS

Emília Olivé Vidal, Institut Sant Andreu (Barcelona)

Abel Miró i Comas, Universitat de Barcelona

Òscar Llorens i Garcia, Institut Vall d'Alba

Román De la Calle, Universitat de València

Joan Comas Miralles, Societat Catalana de Filosofia

Francesc Coloma Molina

Jordi Beltran del Rey, Societat Catalana de Filosofia

Daniel Ferrer Morata

Daniel Inglada i Carratalà, Institut El Foix

Joan Morro Delgado, UNED-UPF

Damià Barbera, Institut Sta Coloma de Farners