Webs personals

FILOÈTICA

Filoètica Web amb materials de Filosofia i Ètica per a la reflexió: textos, citacions, anècdotes, dilemes, articles, lletres de cançons, poemes, fitxes de pel·lícules, acudits gràfics, proves d'avaluació de coneixements filosòfics... (1999)
Entrar

FILOSOF@R.COM?

Filosof@r.com? Web d'ampliació de Filoètica amb apunts, enllaços temàtics a altres webs, espais de participació i consulta, temes de filosofia i autors, pensamems diversos, enllaços de didàctica de la filosofia...(2001)
Entrar

FILOSOFIA I INTERNET

Filosofia-Internet Web del treball de recerca de doctorat on s'exposa una reflexió internàutica de la filosofia dividida en tres parts: La filosofia d'Internet, la filosofia a Internet i la filosofia amb Internet. També, presenta un llistat de webs d'àmbit català. (2005)
Entrar

Unitat didàctica

EL CONEIXEMENT: ORIGEN, POSSIBILITATS I LÍMITS

Unitat didàcticaAproximació a la complexitat del coneixement humà des de la filosofia. Inclou un ampli ventall de recursos interactius per a l'autoavaluació. (2003)

Entrar