Feixas i Roigé, Jordi, Universitat de Barcelona, Espanya