Barceló Orgiler, Joaquín, Estudiant de tercer curs de la "Universitat de València", Espanya