http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/issue/feed Filosofia, ara! Revista per a pensar 2018-09-01T00:35:28+02:00 Xavier Serra Besalú revista@filoara.cat Open Journal Systems <p style="color: #0000ff;" align="justify"><strong>"Filosofia, ara!</strong>" és una revista de divulgació filosòfica en català. Identificada amb l'<strong>ISSN 2462-3865</strong>, és present a força xarxes de referència (<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24593" target="_blank" rel="noopener">Dialnet</a>, etc.). L'edita l' <a href="http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?accion=detalle&amp;pag=1&amp;identitat=100646&amp;idtipus=2&amp;v_tipent=2&amp;v_classif=&amp;v_final=&amp;v_prov=&amp;v_comarca=&amp;v_poblacio=&amp;v_nom=Filosofia&amp;v_partit=cap&amp;v_nombrecensal=&amp;v_dataaltacens=" target="_blank" rel="noopener"><strong>"Associació Filosofia, ara"</strong> (Reg. <strong>62188</strong>)</a>. Podeu col·laborar-hi accedint al <a href="http://a.filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">web de l'Associació</a> i <a href="https://goo.gl/PEhhAz" target="_blank" rel="noopener">fer-vos-en soci</a>.<strong><br>A qui va dirigida? </strong>A qualsevol persona interessada en la cultura: estudiants de batxillerat, estudiants universitaris i postuniversitaris, docents, intel·lectuals, creatius i tothom qui valori la filosofia en general. <br><em>La revista és recent (des del 2015) i preguem ens disculpeu per eventuals errors de maquetació. Recomanem que - per a enviar-nos articles, notícies, informacions o recursos - us enregistreu prèviament (és gratuït i hi ha diferents opcions). <strong>Contacte</strong>: <a href="mailto:info@filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">info@filoara.cat</a></em></p> http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Editorial%20vol.4-no.1 Editorial vol. 4 num. 1 2018-08-11T01:54:39+02:00 Ignasi Llobera, Editor info@filoara.cat <p>Editorial i crèdits de l'equip editorial i revisors.</p> 2018-07-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Kant-Fet-Moral L'analítica kantiana del fet moral 2018-08-13T21:19:46+02:00 Pere Lluís Font pere.lluis@uab.cat <p style="text-align: justify;">No ´és un resum, sinó un paràgraf extret del text:<br>Tracta de... "la força de l’ètica kantiana rau en la seva esplèndida anàlisi (també podríem dir en la seva esplèndida fenomenologia) del fet moral. Kant parla del <em>Faktum</em> moral (utilitzant la forma germànica del mot llatí) per subratllar que no es tracta d’un fet empíric, sinó d’un “fet de la raó”, la universalitat de la llei moral, tal com es desprèn de l’anàlisi de les implicacions de la consciència moral comuna. Cal anar amb compte, però, perquè aquesta anàlisi queda sovint desfigurada per una crosta de tòpics que s’arrosseguen per molts llibres en què suposadament s’exposa el pensament de Kant. "</p> 2018-08-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Ernst-Tugendhat-etica Ernst Tugendhat, ètica i deliberació 2018-08-13T21:21:09+02:00 Manuel Villar Pujol mvillar2@xtec.cat <p>Aquest treball pretén ser la presentació d’una experiència pedagògica iniciada el curs 2008-2009 a l'assignatura d'´Educació Cívico-Ètica, que amb diferents denominacions i alguns canvis, ha arribat fins a aquest curs. Les reflexions que hi trobareu giren al voltant d´un llibre del filòsof Ernst Tugendhat, <em>El llibre del Manel i la Camil·la<strong>.</strong></em></p> <div>&nbsp;</div> 2018-08-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Etica-risc-tecnologic Ètica del risc tecnològic 2018-08-16T10:39:33+02:00 Manel Pau manelpau@gmail.com <p class="western">Hi ha dos aspectes de la regulació dels riscos tecnològics que cal tenir en compte des d’una perspectiva que considera que totes les persones tenen drets iguals. En primer lloc, cal donar preferència a minimitzar la probabilitat d’una subregulació. En segon lloc, s’ha d’anar més enllà de l’anàlisi cost-benefici introduint consideracions morals basades en la reciprocitat i en la deliberació democràtica.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pensament-Seneca El pensament de Sèneca: literatura d’autoajuda? 2018-08-13T21:18:20+02:00 Damià Bardera Poch damiabardera@gmail.com <p><em>En aquest breu article, s’analitzen alguns aspectes rellevants de l’obra filosòfica i moral de Sèneca –concretament, del llibre </em>De la ira<em>– per tal d’escatir si els seus escrits poden ser considerats, actualment, literatura d’autoajuda. La conclusió és que no s’hi poden considerar, malgrat compartir-hi un cert aire de família.</em></p> 2018-08-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/pregunta-que-fer Què fer amb la pregunta "què he de fer?" 2018-08-16T10:38:25+02:00 Raimon Pàez Blanch monnna6@hotmail.com <p>L'article estableix una meditació interrogadora entorn de la pregunta fonamental de l'ètica: "què he de fer?" L'escrit exposa un seguit de reflexions, partint d'algunes de les indicacions filosòfiques que sobre aquesta qüestió es plantegen a les classes de Filosofia de batxillerat, i aprofundeix interrogativament en el sentit de la pregunta ètica mateixa i en el paper d'aquells que ens la plantegem.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Etica-neoliberal "Emprèn!". Considerant l'ètica neoliberal 2018-08-16T10:41:29+02:00 Joan Morro Delgado jmorro@xtec.cat <p>El present text afirma que tota societat comporta algun tipus d'ètica. Així, sosté que si hi ha neoliberalisme és perquè hi ha una ètica neoliberal. Arran d'un seguit d'idees de Bernard Williams, tractem de justificar aquestes afirmacions i de respondre&nbsp;<em>què fer</em>&nbsp;a les nostres societats neoliberals. En termes generals, sostenim que l'ètica implica prendre partit.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pregunta-deure La pregunta pel deure: tres dificultats i un suggeriment 2018-08-16T10:37:18+02:00 Pol Marzougoug caminsdesaviesa@hotmail.com <p><em>Què he de fer?</em> Cada vegada que puc escollir entre diverses opcions, entre diverses alternatives possibles,&nbsp;<em>què he de fer?</em> I sobretot,&nbsp;<em>per què he de fer precisament tal</em> en comptes de qual cosa? Aquest article explora les principals dificultats teòriques amb què ens trobem quan intentem reflexionar rigorosament sobre aquestes qüestions, i acaba proposant un camí diferent per superar les apories a què ens aboquen els plantejaments ètics tradicionals.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Cura-sui Cura sui: de l’individu a la comunitat 2018-08-16T10:36:41+02:00 Rubén Rubio Barrera ruben.rubio.barrera@gmail.com <p>En aquest article es pretén mostrar com passar de l'individu a la comunitat a la tradició de la cura sui. Per dur-ho a terme, primer es fa una explicació de l'hermenèutica de la cura de si mateix que hom pot trobar a «Ésser i temps», de Martin Heidegger, que s'emmarca en les tradicions de la <em>cura sui</em> de les escoles hel·lenístiques, i que proposa una existència pròpia. A continuació s'explica com aquesta cura de si mateix pot passar de l'individu a la comunitat. Finalment es fa una analogia de la forma de vida pròpia amb la novena simfonia de Beethoven.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Feminism-Engels The feminism of Engels in The Origin of the Family, Private Property and the State 2018-08-16T10:40:26+02:00 Helena Aguirre Horno hel235chan@gmail.com <div id="gt-src-c" class="g-unit"><div id="gt-src-p"><div id="gt-src-wrap">Engels denounces the situation of women in the bourgeois family and thinks that with the arrival of socialism their situation will radically improve.</div></div></div> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/hip%C3%B2tesi-Sapir-Whorf-desemmascarada La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarada 2018-08-13T21:15:11+02:00 Pol Capdet López coses.llengua@gmail.com <p>L'article mostra com la hipòtesi de Sapir-Whorf no és un problema científic sinó cosa del nacionalisme o també una confusió de noms. Estableix l'axioma que parlar és un acte conscient i intel·lectual que imita la realitat de les coses, no l'aparença de les coses en una llengua, i que per tant la forma de la llengua no determina la manera com pensem. També tracta un segon problema de linguistica cpm és si hi ha pensament sense llengua nacional.</p> 2018-06-30T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pau-perpetua-Kant Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant 2018-08-16T10:42:18+02:00 Alex Agusti Polis alexagustipolis@gmail.com <p>Aquest article analitza la proposat de pau perpètua del filòsof alemany Immanuel Kant. L'esmentada proposta consistuteix la proposta filosòfica més rellevant des de la la perspectiva filosòfica. No obstant això, el projecte presenta dues mancances: establir que tothom actua seguint l'ètica deontològica kantiana i atribuir una noció metafísica a la Natura molt qüestionable.</p> 2018-08-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Genetica-etica-dignitat-Kant L'edició genètica: problemes ètics i la relació amb la moral i la dignitat humana de Kant 2018-08-16T10:43:38+02:00 Laia Regincós Escura laiaregincos@hotmail.com <p>Repàs dels problemes ètics de l'edició genètica i la seva relacióamb els conceptes de dignitat humana i imperatiu categòric d'Immanuel Kant</p> 2018-08-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Intersubjectivitat-afectiu-llibertat Intersubjectivitat, vincle afectiu i llibertat d’acció 2018-08-13T21:16:02+02:00 Marta Pous Sastre mpous4@xtec.cat <p>A partir de la consideració de l’ésser humà com un individu &nbsp;essencialment vinculat amb ell mateix i els altres, podem plantejar-nos la possibilitat d’evitar que aquest sigui engolit per una força gegantina, centrípeta i neoliberal, que arrasa tot allò que se li posa al davant, &nbsp;fins al punt de desplaçar-nos del que que ens fa autènticament feliços.</p> 2018-08-03T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial La solució de Singer a la pobresa mundial 2018-08-13T21:23:23+02:00 Peter Singer info@info.com Ignasi Llobera i Trias illobera@gmail.com <p><em>Peter Singer va publicar aquest article a </em>The New York Times Magazine <em>l’any 1999, actualitzant la seva proposta filosòfica de 1972 a "<em>Famine, Affluence and Morality</em>", i com a preludi&nbsp;</em><em>del seu </em>The Life You Can Save <em>(2009). <br><br>En aquestes publicacions Singer desenvolupa i justifica en quina mesura cadascú de nosaltres té l’obligació moral de fer el que estigui al seu abast per tal d’acabar amb la pobresa arreu del món. <br><br>Singer dona un 25% dels beneficis que obté amb aquest llibre a Oxfam i dona aproximadament una tercera part dels seus ingressos familiars a organitzacions d’ajuda internacional. També ha fundat un projecte que posa en pràctica la seva proposta filosòfica de fer donatius a organitzacions que ajuden de manera eficient els més necessitats d’arreu del món: </em><a href="http://www.thelifeyoucansave.org/"><em>www.thelifeyoucansave.org</em></a><em>.</em></p> 2018-08-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Jornada-Dia-Europa-Girona-2018 Jornada sobre el Dia d’Europa, a Girona 2018-08-13T21:12:51+02:00 Imma Casanova Barberà icasano2@xtec.cat <p>Presentació de la Jornada sobre el Dia d'Europa 2018 i de les comunicacions guardonades dels estudiants participants.</p> 2018-08-06T14:09:11+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/bcoll18a Plomes d'ocell per escriure la història 2018-08-13T18:37:44+02:00 Berta Coll i Bosch bertacb77@gmail.com <p>Comunicació guardionada a la Jornada del Dia d'Europa 2018, celebrada el 4 de maig.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/La-uni%C3%B3-fa-la-for%C3%A7a La unió fa la força 2018-08-13T21:11:54+02:00 Joan Moreno Carreras joan.moreno1@iessalvadorespriu-salt.cat <p>Comunicació d'alumne guardonada a la Jornada acadèmica del Dia d'Europa 2018, celebrada el 4 de maig.</p> 2018-08-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Lying-Sam-Harris Lying, Sam Harris 2018-08-16T10:36:09+02:00 Gerard Capdevila Arp capde-94@hotmail.com <p>&nbsp;</p> <p>Ressenya del llibre <em>Lying</em> (2011), de Sam Harris. Obra breu que convida a reflexionar sobre la mentida des d'una perspectiva conseqüencialista. Ell llibre té un caire divulgatiu, però, al mateix temps, incita a fer interessants reflexions sobre quelcom tan quotidià com pot ser l’acte de mentir. La ressenya pretén apropar aquest interessant text al públic general.</p> 2018-08-06T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Contraportada-any-Raimon-Panikkar Contraportada: l'any Raimon Panikkar 2018-09-01T00:35:28+02:00 Jaume Romero Ruiz jaume.romero@insvilablareix.cat <p>Aprofitant el centeneraidel naixement de Raimon Panikkar, es destaca la importància que ell va donar al diàleg, que demana un llenguatge comú entès, però, com una representació de la realitat lligada a la temporalitat. No pot ser entès com a objectiu.<br>Aquest diàleg no es planteja com un exercici de persuasió sinó que va més enfocat a la construcció i maduració personal.</p> 2017-12-31T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##