http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/issue/feed Filosofia, ara! Revista per a pensar 2021-03-22T17:50:23+01:00 Xavier Serra Besalú revista@filoara.cat Open Journal Systems <p style="color: #0000ff;" align="justify"><strong>"Filosofia, ara!</strong>" és una revista de divulgació filosòfica en català. Identificada amb l'<strong>ISSN 2462-3865</strong>, és present a força xarxes de referència (<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24593" target="_blank" rel="noopener">Dialnet</a>, etc.). L'edita l' <a href="http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?accion=detalle&amp;pag=1&amp;identitat=100646&amp;idtipus=2&amp;v_tipent=2&amp;v_classif=&amp;v_final=&amp;v_prov=&amp;v_comarca=&amp;v_poblacio=&amp;v_nom=Filosofia&amp;v_partit=cap&amp;v_nombrecensal=&amp;v_dataaltacens=" target="_blank" rel="noopener"><strong>"Associació Filosofia, ara"</strong> (Reg. <strong>62188</strong>)</a>. Podeu col·laborar-hi accedint al <a href="http://a.filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">web de l'Associació</a> i <a href="https://goo.gl/PEhhAz" target="_blank" rel="noopener">fer-vos-en soci</a>.<strong><br>A qui va dirigida? </strong>A qualsevol persona interessada en la cultura: estudiants de batxillerat, estudiants universitaris i postuniversitaris, docents, intel·lectuals, creatius i tothom qui valori la filosofia en general. <br><em>La revista és recent (des del 2015) i preguem ens disculpeu per eventuals errors de maquetació. Recomanem que - per a enviar-nos articles, notícies, informacions o recursos - us enregistreu prèviament (és gratuït i hi ha diferents opcions). <strong>Contacte</strong>: <a href="mailto:info@filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">info@filoara.cat</a></em></p> http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/272 Editorial 2021-03-20T21:39:22+01:00 Ignasi Llobera i Trias illobera@gmail.com 2021-03-20T20:42:34+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/261 L' evoluci`´ó dels paradigmes ambientalistes (1960-2020) 2021-03-20T21:39:22+01:00 JOSEP CALBO ANGRILL josep.calbo@udg.edu <p>Aquest article fa una mirada històrica als diversos parardigmes i grans moments que han marcat l'evolució de la preocupació pel medi ambient des dels anys 60 del segle passat fins al present.</p> 2021-03-20T20:50:38+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/258 Del paisatge a l’entorn per a conservar la natura 2021-03-20T21:39:22+01:00 Rubén Rubio Barrera ruben.rubio.barrera@gmail.com <p>Al llarg de la història han coexistit dues actituds davant la natura: l'actitud prometeica l'actitud `òrfica. Això no obstant, al segle XX es va produir tal tecnificació de la societat que va queda constituïda com un engranatge. A l'article s'explica en què consisteix aquest engranatge a partir del text de dues conferències de Heidegger, i com acaba violentant la natura i dominant l'home. A continuació, s'explica com podem tornar a tenir una actitud òrfica envers la natura per tal d'evitar l'ecocidi que tots els científics pronostiquen: a partir d'una contemplació i valoració estètica de la natura, on l'entorn es converteix en un concepte primordial.</p> 2021-03-20T20:54:29+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/255 A favor d’una educació en valors, tecnologia i medi ambient 2021-03-20T21:39:22+01:00 Manuel Villar Pujol mvillar2@xtec.cat <p>L'article pretén ser una proposta de reintroducció de matèries de reflexió sobre la tecnologia i el medi ambient en l'àmbit curricular de la filosofia en secundària obligatòria.</p> 2021-03-20T20:56:38+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/262 Parlar d'ètica i valors des de la incertesa crònica 2021-03-20T21:39:22+01:00 Josep Espuny Crespo jespuny@lasalle.cat <p>Article breu d'opinió que proposa una reflexió sobre l'ètica de mínims, la seva possibilitat i necessitat.</p> 2021-03-20T21:03:11+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/254 Ètica: reptes nous i de sempre 2021-03-20T21:39:22+01:00 Joan Manuel del Pozo joanm.delpozo@udg.edu <p>Article relacionat amb la Master Class que l'autor va donar el 30/1/20 a <a href="http://filoara.cat/mcf19" target="_blank" rel="noopener">http://filoara.cat/mcf19</a></p> 2021-03-20T21:17:26+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/265 A favor del veganisme 2021-03-22T17:36:01+01:00 Ignasi Llobera i Trias illobera@gmail.com Peter Singer asarsanedas@gmail.com <p><em>Peter Singer va publicar aquest article a&nbsp;</em>Free Inquiry&nbsp;<em>l’any 2007, trenta anys després de publicar el seu</em>&nbsp;Animal Liberation<em>, on l'autor&nbsp;<em>ja proposa fer-se vegetarià o vegà per minimitzar el patiment animal. Segons l’autor, el fet que els animals no humans també pateixin implica que cal tenir en compte els seus interessos des del punt de vista moral.</em></em></p> <p><em>A continuació hi trobareu la traducció al català del seu article “A Case For Veganism”. Aquest breu article situa ràpidament la qüestió filosòfica alhora que sintetitza i actualitza el punt de vista de l’autor. Cal tenir en compte que les dades que s’ofereixen a l’article fan referència als Estats Units d’Amèrica i al 2007. Per a un tractament més desenvolupat i actualitzat de la qüestió, Peter Singer publicarà durant el tercer trimestre de 2020 el seu nou llibre titulat </em>Why vegan?<em><br></em></p> <p><em>Agraïm a l’autor i a la revista </em>Free Inquiry<em> que ens hagin cedit els drets per traduir el present article al català i per publicar-lo a </em>Filosofia Ara! Revista per a pensar<em>.&nbsp;</em></p> <p>Published by permission of FREE INQUIRY Magazine, the journal of the Council for Secular Humanism (U. S.).</p> 2021-03-20T21:20:57+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/269 Tenen sentit els mites en el món del segle XXI? 2021-03-20T21:39:22+01:00 Josep Saurina del Hoyo jsaurina17@gmail.com <p>Actualment veiem els mites com les històries de les religions passades. S'utilitzaven per controlar a la població i que no es posés en dubte les descicions dels governants. Però si eren tan útils en el passat, no ho serien també en el present? Per això pregunto: tenen sentit els mites en el món del segle XXI?</p> 2021-03-20T21:30:33+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/271 Tenen sentit els mites en el segle XXI? 2021-03-22T17:49:40+01:00 Núria Garcia Anglada nuriagaan@gmail.com <p>Quan apareix la paraula mite, sovint solem relacionar-la amb la tradició mitològica grecoromana caracteritzada pels relats heroics i de caràcter diví. Però, amb quina freqüència relacionem els mites amb els aspectes quotidians de l'actualitat?, Tenen vigència els mites en el segle XXI?. La civilització actual és plena de representacions simbòliques que han donat lloc a nacions, elogi de l'esport i fins i tot a la ciència.</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-20T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/267 Qui s’inventa una pregunta, comença a filosofar 2021-03-22T17:50:23+01:00 Jordi Beltran del Rey jbeltran@xtec.cat <p>Contraportada. La Mostra de fotofilosofia i la Joarnada Mundial de la Filosofia</p> 2021-03-20T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##