http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/issue/feed Filosofia, ara! Revista per a pensar 2019-01-22T00:21:38+01:00 Xavier Serra Besalú revista@filoara.cat Open Journal Systems <p style="color: #0000ff;" align="justify"><strong>"Filosofia, ara!</strong>" és una revista de divulgació filosòfica en català. Identificada amb l'<strong>ISSN 2462-3865</strong>, és present a força xarxes de referència (<a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24593" target="_blank" rel="noopener">Dialnet</a>, etc.). L'edita l' <a href="http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/index.html?accion=detalle&amp;pag=1&amp;identitat=100646&amp;idtipus=2&amp;v_tipent=2&amp;v_classif=&amp;v_final=&amp;v_prov=&amp;v_comarca=&amp;v_poblacio=&amp;v_nom=Filosofia&amp;v_partit=cap&amp;v_nombrecensal=&amp;v_dataaltacens=" target="_blank" rel="noopener"><strong>"Associació Filosofia, ara"</strong> (Reg. <strong>62188</strong>)</a>. Podeu col·laborar-hi accedint al <a href="http://a.filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">web de l'Associació</a> i <a href="https://goo.gl/PEhhAz" target="_blank" rel="noopener">fer-vos-en soci</a>.<strong><br>A qui va dirigida? </strong>A qualsevol persona interessada en la cultura: estudiants de batxillerat, estudiants universitaris i postuniversitaris, docents, intel·lectuals, creatius i tothom qui valori la filosofia en general. <br><em>La revista és recent (des del 2015) i preguem ens disculpeu per eventuals errors de maquetació. Recomanem que - per a enviar-nos articles, notícies, informacions o recursos - us enregistreu prèviament (és gratuït i hi ha diferents opcions). <strong>Contacte</strong>: <a href="mailto:info@filoara.cat" target="_blank" rel="noopener">info@filoara.cat</a></em></p> http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/200 Editorial 2019-01-21T21:08:47+01:00 Ignasi Llobera i Trias illobera@gmail.com 2019-01-20T23:35:51+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/185 Sapir contra Nietzsche 2019-01-22T00:21:38+01:00 Joan Ordi Fernández jordi@xtec.cat <p>Segons Nietzsche, el llenguatge&nbsp;té límits veritatius insalvables, car no és res més que un conjunt de metàfores inventades per l'home. La investigació sobre el llenguatge humà - origen i funció - del lingüista i antropòleg Edward Sapir contradiu obertament aquesta tesi.</p> 2019-01-20T23:46:29+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/180 Límits de la Ciència Natural 2019-01-21T21:08:48+01:00 Òscar Llorens i Garcia genociderf9@yahoo.es <p>A banda d'altres tipus de límits en filosofia, en la frontera entre l'ontologia, la filosofia de la natura i les ciències naturals en podem trobar un bon grapat.</p> 2019-01-20T23:59:20+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/179 Idees, Creences, Art i Literatura 2019-01-21T21:08:48+01:00 Damià Bardera Poch damiabardera@gmail.com <p><em>A través del concepte orteguià de «creença», en aquest article s’efectua una anàlisi del sentit i la funció d’aquell art que no té per objectiu reproduir «fidelment» la realitat. Gràcies a l’existència d’aquest art no-mimètic, els humans podem fer aflorar els nostres prejudicis més bàsics i, de retruc, qüestionar límits i barreres mentals de tota mena. </em></p> 2019-01-21T00:04:55+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/188 Les fronteres de la subjectivitat: desigualtat, discriminació i dominació 2019-01-21T21:08:49+01:00 Marc Horneros Prunés marc10horneros@hotmail.com <p>En aquest article es pretén una anàlisi crítica dels processos de subjectivació. Per aquest objectiu s'analitza la construcció d'identitats i subjectivitats tancades, com aquestes produeixen i constitueixen una forma de ser als individus així com els efectes que tenen sobre ells, com això provoca una interior i un exterior fronterer, i per últim, expressar la imperiosa necessitat d'explicitar aquests processos i subjectivitats construïdes per una lluita emancipatòria. Per fer tot aquest recorregut ens acompanyarem de conceptes claus que travessen l'obra de Jacques&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Rancière</span>&nbsp;i&nbsp;<span class="hiddenSpellError">Giorgio</span>&nbsp;Agamben.</p> 2019-01-21T00:07:15+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/193 L’Amistat; de Grècia a les Fake News. 2019-01-21T21:08:47+01:00 Ramon Alcoberro ramon.alcoberro@udg.edu <p><em>Per a la X Jornada de Filosofia de Batxillerat a Girona i en agraïment als professors em van convidar i als més de 300 estudiants que m’escoltaren.</em></p> 2019-01-21T00:09:58+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164 Més enllà 2019-01-21T21:08:48+01:00 Ferran Teixidor Valle fteixido@xtec.cat <p>Dos autors: Kant i Schopenhauer donen la seva visió sobre el "més enllà".</p> 2019-01-21T00:14:40+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157 Ortega Y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical 2019-01-21T21:08:48+01:00 Víctor Crespo Ribot viktorcrespo@gmail.com <p>Aquest assaig, centrat especialment en&nbsp;<em>Unas lecciones de metafísica</em>, tracta de resseguir l'anàlisi orteguià de la desorientació radical de l'home com a punt de partida de la metafísica. En aquest sentit, el fet d'estar perduts, com tret propi de la vida, ens portaria a necessitar el saber, a sentir la urgència d'orientar-nos. És per això que es perfila, arran d'aquesta perspectiva, una imatge de l'ésser humà com a falta, com a vacuïtat, com a allò que encara no és. Tal seria el caràcter dramàtic de la nostra vida: ser decisiva, estar travessada per la decissió. Som tasca ineludible de nosaltres mateixa. Per això, responsabilitzar-se d'un mateix, fer-se'n càrrec, passa per un moment conscient, d'alteració. És a dir, ens descobrim en la circumstància, circumscrits en allò que hi és fora de nosaltres. Del que es tracta, doncs, és de des-pensar aquesta immersió a fi de recollir el jo i la circumstància com a ingredients de la pròpia vida. Aquesta realitat bàsica sobre la qual s'executa l'essència d'allò que som: una vacuïtat que el pensament tracta d'emplenar tot orientant les nostres accions.</p> 2019-01-21T00:17:56+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/190 Un suggeriment inquietant 2019-01-22T00:17:01+01:00 Alasdair MacIntyre asarsanedas@gmail.com Ignasi Llobera i Trias illobera@gmail.com <p>Traducció catalana del primer capítol de l'obra&nbsp;<em>Rere la virtut&nbsp;</em>(<em>After Virtue</em>, 1981), d'Alasdair MacIntyre.</p> <p>La primera meitat d’aquesta obra està dedicada a explorar la naturalesa dels desacords morals i l’emotivisme imperant en el món contemporani, com també a analitzar per què el projecte il·lustrat per justificar la moral estava condemnat a fracassar. A la segona meitat, MacIntyre identifica les úniques dues alternatives a aquest projecte: Nietzsche o Aristòtil. Explorant les respectives concepcions de les virtuts, MacIntyre acaba optant per Aristòtil.</p> <p>En concret, el primer capítol de <em>Rere la virtut</em>, “Un suggeriment inquietant”, està inspirat en la novel·la de ciència-ficció post-apocalíptica Un càntic per a Leibowitz (A Canticle for Leibowitz, 1959), de Walter M. Miller Jr., similar a una obra que us serà més familiar: la catalana El mecanoscrit del segon origen (1974) de Manuel de Pedrolo, del qual enguany celebrem el centenari del seu naixement.</p> 2019-01-21T00:21:05+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/197 Jornada de Filosofia de Girona, sobre l'amistat 2019-01-21T21:08:47+01:00 Xavier Serra Besalú fserra22@xtec.cat <p>Introducció de les comunicacions guanyadores que es publiquen</p> 2019-01-21T00:27:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/194 Amistat? Ah, més tard? 2019-01-21T21:08:48+01:00 Berta Coll i Bosch xserra@hotmail.com <p>Comunicació premiada a la Jornada de Filosofia 2018</p> 2019-01-21T00:29:40+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/195 Que sol que estic, però... feliç? 2019-01-21T21:08:48+01:00 Patrícia Matamoros i Anguera xserra@hotmail.com <p>Comunicació guardonada a la Jornada de Filsoofia 2018</p> 2019-01-21T00:31:39+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/186 Heidegger, Martin. (2015). Construir Habitar Pensar. 2019-01-21T21:08:48+01:00 Adrià Giró València giro360@hotmail.es <p>Reseña del libro <em>Construir Habitar Pensar </em>(2015), de Martin Heidegger. La editorial LaOficina ofrece una nueva traducción de la conferencia que el pensador expuso en relación a la reflexión sobre el construir y el habitar. Reseña accesible para cualquier persona que busque iniciarse en la obra de uno de los filósofos más influyentes del siglo XX.</p> 2019-01-21T00:34:01+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/187 Régis Debray (2016): Elogio de las fronteras 2019-01-21T21:08:48+01:00 Joan Nonell Merlo jnonell2@xtec.cat <p>El març del 2010 Regis Debray va pronunciar una conferència a Tòquio que, posteriorment, es va publicar en forma d’assaig i que ressenyem en aquest escrit. Debray reflexiona sobre el concepte de frontera, en el moment actual, on el debat sobre la seva necessitat o la seva abolició centra la discussió política. El seu posicionament, crític amb el neoliberalisme, no ens estalviarà un atac seriós i profund contra el progressisme ingenu que advoca per la desaparició de tota frontera. El seu discurs, en ocasions provocador, es mou en un espai marginal, gairebé fronterer, com el de les línies divisòries que vol elogiar, i que no és altre que l’espai propi de la reflexió filosòfica.</p> 2019-01-21T00:37:27+01:00 ##submission.copyrightStatement## http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/198 Llibertats i repressió. 2019-01-21T21:08:46+01:00 Jaume Romero Ruiz jaume.romero@insvilablareix.cat <p>Contraportada. Sobre les jornades organtizades per la càtedra Ferrater Mora la primavera passada.</p> 2019-01-12T18:12:00+01:00 ##submission.copyrightStatement##