Teixidor Valle, Ferran. Més Enllà. Filosofia, ara! Revista per a pensar 4, no. 2 (gener 21, 2019): 21-23. Consulta juliol 13, 2020. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164.