Crespo Ribot, Víctor. Ortega Y Gasset: De La Vacuïtat Humana a La Metafísica Com a Orientació Radical. Filosofia, ara! Revista per a pensar 4, no. 2 (gener 21, 2019): 24-26. Consulta juliol 8, 2020. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157.