Agusti Polis, Alex. Com S’obté La Pau Perpètua? Crítica a La Resposta D’Immanuel Kant. Filosofia, ara! Revista per a pensar 4, no. 1 (agost 6, 2018): 25-27. Consulta novembre 26, 2022. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pau-perpetua-Kant.