Garcia Anglada, N. Tenen Sentit Els Mites En El Segle XXI?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 6, núm. 1-2, Mar. 2021, p. 26-27, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/271.