Saurina del Hoyo, J. Tenen Sentit Els Mites En El Món Del Segle XXI?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 6, núm. 1-2, Mar. 2021, p. 25-26, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/269.