Beltran del Rey, J. «Qui S’inventa Una Pregunta, Comença a Filosofa»r. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 6, núm. 1-2, Mar. 2021, p. 28, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/267.