Teixidor Valle, F. Precarietat I Llibertat. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 5, núm. 1, Aug. 2019, p. 16-17, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/202.