Bardera Poch, D. El Pensament De Sèneca: Literatura D’autoajuda?. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 4, núm. 1, Aug. 2018, p. 11-12, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pensament-Seneca.