Lluís Font, P. L’analítica Kantiana Del Fet Moral. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 4, núm. 1, Aug. 2018, p. 4-6, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Kant-Fet-Moral.