Singer, P., i I. Llobera i Trias. La Solució De Singer a La Pobresa Mundial. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 4, núm. 1, Aug. 2018, p. 34-37, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Solucio-Singer-pobresa-mundial.