Crespo Ribot, V. Ortega Y Gasset: De La Vacuïtat Humana a La Metafísica Com a Orientació Radical. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar, Vol. 4, núm. 2, Jan. 2019, p. 24-26, http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157.