[1]
M. Rubio Puigvert, Reflexions entorn de la soledat, FA, vol. 7, núm. 1-2, p. 41-43, feb. 2022.