[1]
N. Garcia Anglada, Tenen sentit els mites en el segle XXI?, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 26-27, març 2021.