[1]
J. Saurina del Hoyo, Tenen sentit els mites en el món del segle XXI?, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 25-26, març 2021.