[1]
J. Beltran del Rey, «Qui s’inventa una pregunta, comença a filosofa»r, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 28, març 2021.