[1]
I. Llobera i Trias i P. Singer, A favor del veganisme, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 21-24, març 2021.