[1]
J. CALBO ANGRILL, L’ evoluci`´ó dels paradigmes ambientalistes (1960-2020), FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 5-9, març 2021.