[1]
R. Rubio Barrera, Del paisatge a l’entorn per a conservar la natura, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 10-12, març 2021.