[1]
M. Pujol, «A favor d’una educació en valors, tecnologia i medi ambien»t, FA, vol. 6, núm. 1-2, p. 13-15, març 2021.