[1]
F. Teixidor Valle, Precarietat i llibertat, FA, vol. 5, núm. 1, p. 16-17, ago. 2019.