[1]
J. Moreno Carreras, La unió fa la força, FA, vol. 4, núm. 1, p. 40, ago. 2018.