[1]
P. Capdet López, «La hipòtesi de Sapir-Whorf, desemmascarad»a, FA, vol. 4, núm. 1, p. 23-24, juny 2018.