[1]
D. Bardera Poch, El pensament de Sèneca: literatura d’autoajuda?, FA, vol. 4, núm. 1, p. 11-12, ago. 2018.