[1]
P. Singer i I. Llobera i Trias, La solució de Singer a la pobresa mundial, FA, vol. 4, núm. 1, p. 34-37, ago. 2018.