[1]
M. Pau, Ètica del risc tecnològic, FA, vol. 4, núm. 1, p. 9-10, ago. 2018.