[1]
A. Agusti Polis, Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant, FA, vol. 4, núm. 1, p. 25-27, ago. 2018.