Pardini Gispert, P. (2022) Christine Korsgaard sobre l’estatus moral dels animals, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 7(1-2), p. 33-37. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/293 (Consulta: 4octubre2022).