Pau, M. (2022) La crisi de confiança en la ciència i com es pot combatre, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 7(1-2), p. 16-17. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/286 (Consulta: 5octubre2022).