CALBO ANGRILL, J. (2021) L’ evoluci`´ó dels paradigmes ambientalistes (1960-2020), Filosofia, ara! Revista per a pensar, 6(1-2), p. 5-9. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/261 (Consulta: 23octubre2021).