Teixidor Valle, F. (2019) Més enllà, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(2), p. 21-23. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/164 (Consulta: 13juliol2020).