Crespo Ribot, V. (2019) Ortega Y Gasset: de la vacuïtat humana a la metafísica com a orientació radical, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(2), p. 24-26. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/157 (Consulta: 8juliol2020).