Pàez Blanch, R. (2018) «Què fer amb la pregunta "què he de fer?&quot»;, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(1), p. 13-14. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/pregunta-que-fer (Consulta: 20juny2019).