Regincós Escura, L. (2018) L’edició genètica: problemes ètics i la relació amb la moral i la dignitat humana de Kant, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(1), p. 28-30. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Genetica-etica-dignitat-Kant (Consulta: 24maig2019).