Agusti Polis, A. (2018) Com s’obté la pau perpètua? Crítica a la resposta d’Immanuel Kant, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 4(1), p. 25-27. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/Pau-perpetua-Kant (Consulta: 26novembre2022).