Teixidor Valle, F. (2017) El deute i la culpa, Filosofia, ara! Revista per a pensar, 3(1), p. 26-28. Disponible a: http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/101 (Consulta: 24maig2019).