Segura Guiscafré, Joan. 2022. Recordem La Teoria De La Veritat Com a Correspondència. Filosofia, Ara! Revista Per a Pensar 7 (1-2), 18-19. http://www.infofilosofia.info/revista-prova/index.php/FA/article/view/288.